Warunki i polityka plików cookie

Informacje te są przekazywane na podstawie i w zakresie zapisów art. 13 Rozporządzenia Europejskiego nr. 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” (dalej „RODO”) każdemu podmiotowi mającemu do czynienia z usługami internetowymi, które są udostępniane przez Corman S.p.A. za pośrednictwem sieci elektronicznych pod adresem: www.corman.it
Administratorem Danych jest firma Corman S.p.A. z siedzibą w Via Liguria, 3/b – S.P. 40 Km 1.3 – 20084 Lacchiarella (MI – Włochy).
Gdy klient korzysta z witryny internetowej, usług lub aplikacji, nasi autoryzowani dostawcy usług mogą używać plików cookie i innych podobnych technologii do celów reklamowych oraz w celu zapamiętania informacji, aby móc oferować klientowi lepsze, szybsze i pewniejsze doświadczenie.
Dzięki tym informacjom chcemy dostarczać pewnych wskazówek na temat przyjętych technologii i ich zastosowania w naszej witrynie internetowej, usługach, aplikacjach i instrumentach.
Poniżej przedstawiamy kilka ważnych aspektów korzystania z tych technologii.

Co to jest plik cookie i podobne technologie
Podobnie jak prawie wszystkie witryny internetowe, używamy plików danych o niewielkich rozmiarach, które są zapisywane na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym Użytkownika (ogólnie określanym jako „urządzenie”) w celu rejestrowania określonych danych w przypadku każdego wyświetlenia lub interakcji z naszą witryną internetową, usługami, aplikacją, systemami przesyłania wiadomości i instrumentami.
Konkretne nazwy i rodzaje stosowanych plików cookie oraz innych podobnych technologii mogą z czasem ulegać zmianie. Aby pomóc Użytkownikom lepiej zrozumieć zasady i korzystanie z takich technologii, poniżej przedstawiono niektóre terminy wraz z odpowiednimi definicjami:
Pliki cookie: małe pliki tekstowe (zazwyczaj składające się z liter i cyfr), które są zapisywane w pamięci przeglądarki lub urządzenia podczas odwiedzania witryny internetowej lub wyświetlania wiadomości.
Pliki cookie pozwalają witrynie internetowej rozpoznać konkretne urządzenie lub przeglądarkę. Istnieją różne rodzaje plików cookie:
– tymczasowe (lub sesyjne): służą do zapisywania informacji tymczasowych, pozwalają na łączenie działań użytkownika podczas konkretnej sesji i są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki;
– stałe (lub zapisane): służą do zapisywania informacji, takich jak nazwa i hasło dostępu w taki sposób, aby klient nie musiał ich wpisywać ponownie za każdym razem, gdy odwiedza daną witrynę internetową; pozostają one zapamiętane w komputerze również po zamknięciu przeglądarki;
– pierwszej kategorii: pochodzą z wyświetlanej witryny internetowej i mogą być stałe lub tymczasowe; mogą być używane do zapisywania informacji, które będą wykorzystywane przy następnym odwiedzeniu witryny internetowej;
– podmiotów zewnętrznych: pochodzą z Ogłoszeń innych witryn internetowych w formie reklam typu popup lub reklam banerowych w wyświetlanej witrynie internetowej; mogą być używane do rejestrowania korzystania z witryny w celach marketingowych.
Pliki cookie można wyłączyć lub usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w większości przeglądarek. Preferencje dotyczące plików cookie należy ustawić osobno dla każdej używanej przeglądarki, ponieważ każda z nich oferuje określone funkcje i opcje.

Pliki cookie na naszej witrynie internetowej
Nasze pliki cookie pełnią różne funkcje. Są one przydatne do zapewnienia działania naszych usług, umożliwiają nam poprawę wydajności, zapewniają dodatkową funkcjonalność lub umożliwiają oferowanie reklam ukierunkowanych lub zgodnych z zainteresowaniami Użytkownika. Używamy plików cookie i podobnych technologii, które pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko na czas aktywności przeglądarki (sesyjne pliki cookie) lub na dłuższy czas (stałe pliki cookie).
Można je zablokować, usunąć lub wyłączyć, jeśli urządzenie na to pozwala. Można zarządzać plikami cookie i preferencjami plików cookie w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia.
Tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzane są środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieżenie nieupoważnionemu dostępowi do plików cookie i podobnych technologii. Unikalny kod identyfikacyjny zapewnia, że ​​tylko my i/lub nasi autoryzowani dostawcy usług mają dostęp do danych w plikach cookie.
Nasi autoryzowani usługodawcy mogą prezentować Użytkownikom reklamy dotyczące produktów lub usług zgodnie z ich zainteresowaniami na stronach internetowych witryny www.corman.it oraz na innych stronach internetowych. Usługodawcy ci mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem naszych usług (pliki cookie stron trzecich). Mogą one również przechwytywać informacje pozwalające na identyfikację urządzenia użytkownika, takie jak adres IP lub inne kody unikalne lub kody urządzenia.
Niektóre funkcje, usługi, aplikacje i narzędzia witryny są dostępne wyłącznie dzięki wykorzystaniu tych technologii. Zawsze można je zablokować, usunąć lub wyłączyć, jeśli pozwala na to przeglądarka, zainstalowana aplikacja lub używane urządzenie. Więcej informacji o tym, jak zablokować, usunąć lub wyłączyć te technologie, można znaleźć w ustawieniach urządzenia lub przeglądarki.

Zgoda na używanie plików cookie
Przy pierwszym wejściu na naszą witrynę pojawia się baner zawierający krótką informację o tym, jak korzystać z plików cookie.
Dostępne są trzy alternatywy:
– przewinięcie w dół (albo ruch kółkiem myszy) lub kontynuowanie nawigacji będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plików cookie zgodnie z informacją zawartą w nocie;


– dostęp do Polityki plików cookie i wybór pomiędzy różnymi opcjami typów plików cookie będzie miał różne konsekwencje w zależności od kategorii tych plików

Kategorie plików cookie
Techniczne pliki cookie
Przydatne do zapewnienia działania naszych usług, co umożliwia nam poprawę wydajności. Technologie te umożliwiają naszym witrynom, usługom, aplikacjom i narzędziom przechowywanie ważnych informacji w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika, a następnie wykorzystanie ich do identyfikacji użytkownika na naszych serwerach lub w systemach wewnętrznych. Tam, gdzie ma to zastosowanie, chronimy pliki cookie i inne podobne technologie poprzez przypisanie im unikalnego kodu, aby zapewnić, by interpretować mogli je tylko firma Corman S.p.A. i/lub nasi autoryzowani dostawcy usług. Dane osobowe użytkownika nie są przechowywane w plikach cookie ani innych stosowanych podobnych technologiach.
Wszelkie dane osobowe gromadzone i archiwizowane za pomocą tych technologii pozyskiwane są dopiero po podaniu użytkownikowi określonej informacji.
Zastosowania tych technologii można podzielić na następujące kategorie ogólne:
Zastosowanie konieczne z operacyjnego punktu widzenia. Korzystanie z plików cookie lub innych podobnych technologii może być wymagane do działania witryn, usług, aplikacji i narzędzi. Obejmuje to technologie, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do witryn, usług, aplikacji i narzędzi niezbędnych do uniknięcia oszustw i poprawy bezpieczeństwa lub korzystania z innych funkcji, takich jak transmisje, zapisane wyszukiwania itp.
Zastosowanie związane z wydajnością. Możemy używać plików cookie lub innych podobnych technologii do oceny wydajności naszych witryn internetowych, aplikacji, narzędzi i usług, w tym w ramach działań analitycznych w celu zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn internetowych, określenia, czy wchodzą w interakcje z naszym systemem wiadomości lub wyświetlania elementu lub linku, lub w celu ulepszenia treści, aplikacji, usług lub narzędzi witryny.
Zastosowanie związane z funkcjonalnością. Możemy używać plików cookie lub innych podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikowi zaawansowane funkcje podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z naszych witryn, usług, aplikacji lub narzędzi. Dzięki tym funkcjom możemy na przykład identyfikować użytkowników, którzy wchodzą na nasze witryny lub śledzić ich preferencje, zainteresowania lub oglądane obiekty w celu ulepszenia dostarczania treści w naszych witrynach.
Zgoda na korzystanie z tych plików cookie nie jest obowiązkowa. W przypadku braku akceptacji korzystania z technicznych plików cookie można je wyłączyć, jak wskazano powyżej; W takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z niektórych funkcji, usług, aplikacji lub narzędzi w witrynie internetowej. Witryna może wymagać wielokrotnego wprowadzania hasła podczas tej samej sesji.

Pliki cookie pierwszej kategorii służące do profilowania i marketingu


Możemy używać plików cookie pierwszej kategorii w celu proponowania treści, w tym reklam, odpowiadających zainteresowaniom użytkowników w naszych witrynach lub witrynach stron trzecich. Obejmuje to wykorzystanie technologii do lepszej oceny użyteczności reklam i treści prezentowanych użytkownikowi, takich jak monitorowanie, czy wybrał on daną reklamę.
W przypadku tej kategorii plików cookie konieczna jest wyraźna zgoda użytkownika.
Możemy współpracować z innymi firmami, ogólnie znanymi jako dostawcy usług, którzy są upoważnieni do korzystania z plików cookie lub podobnych technologii do przechowywania danych w naszych witrynach lub naszych usługach, aplikacjach i instrumentach. Ci dostawcy usług pozwalają nam oferować lepsze, szybsze i bezpieczniejsze korzystanie z naszych witryn.
Usługodawcy ci mogą korzystać z tych technologii, aby pomóc nam oferować użytkownikom nasze treści i reklamy oraz tworzyć anonimowe statystyki i analizy witryny. Nie zezwalamy żadnym z naszych usługodawców na gromadzenie danych osobowych użytkownika w naszych witrynach lub za pośrednictwem naszych usług, aplikacji lub narzędzi do ich celów. Usługodawcy ci podlegają umowom o zachowaniu poufności zawartym z nami oraz innym ograniczeniom prawnym dotyczącym wykorzystywania lub gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych. Korzystanie z plików cookie użytkownika podlega polityce prywatności takich stron trzecich.
Z wyjątkiem stosowania takich technologii, nie akceptujemy umieszczania w naszych witrynach przez naszych dostawców usług lub inne upoważnione strony trzecie żadnych treści (takich jak reklamy, komunikacja między użytkownikami, bezpośrednie kontakty, komentarze, recenzje i tak dalej) zawierających lub wykorzystujących pliki cookie, lokalne pamięci lub podobne technologie w celu monitorowania lub gromadzenia danych osobowych.
Odrzucając pliki cookie pierwszej kategorii związane z reklamą użytkownik nadal będzie widzieć nasze reklamy, ale nie będą one ukierunkowane na jego zainteresowania, co miałoby miejsce w przypadku korzystania z plików cookie lub powiązanych technologii.
Kontynuując przeglądanie lub zamykając to okno użytkownik zgadza się na instalację plików cookie do celów profilowania i marketingu.
Aby zrezygnować z plików cookie służących do profilowania i marketingu, można je zablokować lub wyłączyć w sposób dozwolony przez dane urządzenie lub przeglądarkę.

Pliki cookie stron trzecich służące do profilowania i marketingu


Możemy używać plików cookie stron trzecich w celu proponowania treści, w tym reklam, odpowiadających zainteresowaniom użytkowników w naszych witrynach lub witrynach stron trzecich. Obejmuje to wykorzystanie technologii do lepszej oceny użyteczności reklam i treści prezentowanych użytkownikowi, takich jak monitorowanie, czy wybrał on daną reklamę.
Odmowa wyrażenia zgody na wykorzystanie profilujących i marketingowych plików cookie nie będzie miała wpływu na możliwość korzystania z Witryny, z wyjątkiem braku możliwości dostępu do tych funkcji lub treści, które wykorzystują wspomniane pliki cookie.
Poniżej wymieniono pliki cookie wykorzystywane przez witrynę www.corman.it wraz z domeną i nazwą pliku cookie:

DOMENANAZWAUWAGI
Techniczny plik cookie – witryna internetowa corman.itPHPSESSIONPrzechowywanie danych do nawigacji w witrynie
Techniczny plik cookie – witryna internetowa corman.itJSESSIONIDPrzechowywanie danych do nawigacji w witrynie
Property Google Analytics_gaSłuży do anonimowego rozróżniania użytkowników
Property Google Analytics_gid Służy do anonimowego rozróżniania użytkowników
Property Google Analytics_gat Property Google Analytics. Google Analytics. Służy do ograniczania szybkości żądania. Jeśli usługa Google Analytics jest wdrażana za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie nosił nazwę _dc_gtm_ <property-id>.
 Google.comWidget Google MapsGoogle Maps to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej witrynie internetowej integrowanie takich treści na swoich stronach.
Google.comWidget Video YouTubeYouTube to usługa wizualizacji treści wideo zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej witrynie internetowej integrowanie takich treści na swoich stronach.
Google.comGoogle FontsGoogle Fonts to usługa wizualizacji stylów czcionek zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej witrynie internetowej integrowanie takich treści na swoich stronach.

Link Privacy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
Należy pamiętać, że możliwe jest sprawdzenie i usunięcie poszczególnych plików cookie również przy użyciu ustawień większości przeglądarek.
Poniżej podajemy linki do stron związanych z zarządzaniem plikami cookie głównych przeglądarek internetowych:
Internet Explorer – Google Chrome – Mozilla Firefox – Safari

Niniejsza nota informacyjna Akt.00 została wydana w dniu 15.06.2018 r. i wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.

Wishlist 0
Continue Shopping